Wijzigingen 2019 voor u en uw werknemers

Wijzigingen 2019 voor u en uw werknemers

Beloningen
Minimumloon
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder – bij een volledig dienstverband – is vanaf 1 januari 2019: €1.615,80 per maand,
€372,90 per week en € 74,58 per dag. 
Hoger nettoloon. 
De belastingschijf waarin de meeste mensen belasting betalen, daalt in 2019 van 40,85% naar 38,10%. Ook worden heffingskortingen verhoogd. Door de
wijzigingen gaat het nettoloon voor veel mensen omhoog.

Contracten
Vast werk.
Werkgevers die vaste contracten aanbieden, gaan een lagere WW-premie afdragen.
Flexwerkers
– Tijdelijke contracten moeten na drie jaar overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, dat was twee jaar.
– Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van     
   pensioen. De positie van oproepkrachten wordt versterkt om negatieve effecten, zoals permanente beschikbaarheid, te voorkomen.

Arbeidsomstandigheden
De Inspectie SZW versterkt het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk en richt zich daarbij op arbeidsuitbuiting en onderbetaling en arbeidsrisico’s als uitbuiting, arbeids(markt)discriminatie, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en asbest.

Ontslag
Transitievergoeding 
– Het maximumbedrag van de transitievergoeding bij ontslag gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog van €79.000 naar €81.000.
– Alle werknemers (dus ook flexkrachten) krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding.
– De transitievergoeding voor kleine werkgevers wordt gecompenseerd bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte. Dit komt boven op de wet   waarin de     transitievergoeding gecompenseerd kan worden als een werknemer wordt ontslagen na 2 jaar ziekte.

Cumulatiegrond ontslag.
Als er meerdere ontslaggronden aanwezig zijn, die elk op zich onvoldoende basis bieden voor ontslag, kan het ontslag toch doorgaan.

Geboorteverlof.
Vaders en partners krijgen per 1 januari 2019 recht op 5 dagen vrij.