Werkgeversaansprakelijkheid goed afdekken

Werkgeversaansprakelijkheid goed afdekken

Als uw werknemer schade of letsel oploopt tijdens woon-werkverkeer, tijdens zakelijke ritten of bij verkeersdeelname voor zakelijk georiënteerde activiteiten, kunt u terugvallen op een zogenaamde WEGAM-verzekering (WErkGeversAansprakelijkheid voor bestuurders van Motorrijtuigen). Daarmee is uw werkgeversaansprakelijkheid afgedekt. De verzekering geldt voor alle verkeersdeelname, dus ook te voet, per fiets en in het openbaar vervoer.

Wat verzekert u wel/niet?
Een WEGAM kan meer of minder uitgebreid worden ingevuld. Zo kunt u er voor kiezen zich ook te verzekeren voor situaties waarin niet helemaal duidelijk is of er wel echt sprake is van woon-werkverkeer en werkgerelateerde verkeersdeelname. En u kunt alleen de zakelijke ritten met een bedrijfsauto verzekeren of ook zakelijke ritten met de privé auto.

Inzittenden ook verzekerd
De WEGAM verzekert alleen schade of letsel van de bestuurder, niet van de inzittenden. Om dat risico af te dekken is een aanvullende verzekering nodig in de vorm van een Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV) of een Schadeverzekering Voor Inzittenden(SVI). Wat is het verschil?

Ongevallen inzittendenverzekering (OIV)

 Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Lagere premie, beperkte uitkering.

Hogere premie, hoge uitkering mogelijk.

Keert alleen uit bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval. Smartengeld of schade door psychologische gevolgen worden niet vergoed.

Vergoedt materiële en immateriële schade. Ook smartengeld of schade door psychologische gevolgen kunnen vergoed worden.

 

Keert direct uit zonder juridische procedure. Rechtsbijstand is meestal niet nodig.

Keert uit als de daadwerkelijke schade vaststaat. Er komt een juridische procedure en u kunt rechtsbijstand nodig hebben.

Vooraf bepaalde vaste uitkering. Doorgaans bij invaliditeit tussen € 20.000 en € 50.000. Bij overlijden tussen € 10.000 en € 20.000.

Uitkering op basis van daadwerkelijk geleden schade en nog te lijden schade. Met een maximum tot € 1.000.000.

Niet verplicht

Verplicht bij bedrijfsauto’s

Alle kosten in beeld
Wilt u weten hoe u uw werkgeversaansprakelijkheid af kunt dekken en uw werknemers voor schade bij verkeersdeelname kunt verzekeren? Wij adviseren u daarover en kijken dan naar alle kosten waarmee u te maken kunt krijgen: materiële schade en letselschade van zowel de bestuurder als de inzittenden, maar ook bijvoorbeeld naar juridische kosten.