Wat staat er in uw koopcontract?

Wat staat er in uw koopcontract?

Om te voorkomen dat u een grote vergissing begaat als u een woning koopt, heeft u enige juridische bescherming. Zo is de koop pas rechtsgeldig als er een schriftelijke koopovereenkomst is, die door beide partijen is ondertekend. De dag nadat u de ondertekende schriftelijke overeenkomst heeft ontvangen, heeft u bovendien nog drie werkdagen bedenktijd. U kunt in die periode zonder opgaaf van reden de koop ongedaan maken.

Boete betalen
Stel nu dat u na het verstrijken van de bedenktijd alsnog besluit van de koop af te zien. In het koopcontract is vaak opgenomen dat u in dat geval een boete moet betalen. Deze bedraagt meestal 10 procent van de verkoopwaarde. Is het juist de verkoper die de verkoop afblaast? Dan betaalt hij de boete. U kunt ook in het koopcontract laten opnemen dat de verkoper dan per dag een boete van 3 promille van de koopsom betaalt, tot de verkoop wel doorgaat.

Verder is het voor u als koper belangrijk om in het koopcontract ontbindende voorwaarden op te nemen, waardoor u in specifieke situaties de koop ongedaan kunt maken, zonder dat u een boete moet betalen. Waar moet u aan denken?

Financiële omstandigheden
Het kan zijn dat pas na de ondertekening van het koopcontract blijkt dat u de hypotheek niet rond krijgt, of dat u geen goedkeuring krijgt voor Nationale Hypotheekgarantie. Of misschien heeft u na de verkoop van uw huidige woning een restschuld die u niet kunt financieren. Of krijgt u uw huidige woning überhaupt niet op tijd verkocht. Door de financiële problemen die dan ontstaan kunt u zich de koop van het huis niet veroorloven. Neem daarom ontbindende voorwaarden op voor de financiële risico’s die voor u relevant zijn.

Woning en woonomgeving
U kunt verder in het koopcontract laten vastleggen dat u boetevrij van de koop af kunt als uit een bouwkundig rapport blijkt dat u veel meer kwijt bent aan herstel van de woning dan vooraf was begroot. Of als uit onderzoek blijkt dat de bodem ernstig vervuild is. Heeft u toestemming nodig van de gemeente om u ergens te vestigen of om bepaalde verbouwingen te realiseren? Neem dan als voorbehoud op dat u de koop boetevrij kunt afblazen als die toestemming uitblijft.

Informatie en advies
Heeft u plannen om een woning aan te schaffen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij informeren u over alle financiële, fiscale en juridische aspecten van de koop. En wij gaan op zoek naar een hypotheek die past bij uw mogelijkheden en uw wensen