Wat doet de huizenmarkt volgend jaar?

Wat doet de huizenmarkt volgend jaar?

Huizenprijzen
De enorme vraag naar koopwoningen en het achterblijvende aanbod, hebben de woningmarkt de afgelopen jaren veel krapper gemaakt. Gevolg: de huizenprijzen zijn hard gestegen. Deskundigen verwachten dat in 2019 het tempo van de prijsstijgingen afneemt en ergens tussen de 4,5 en 6 procent uitkomt. De gemiddelde woningprijs zal waarschijnlijk boven de 300.000 euro uitkomen.

Een belangrijke kanttekening is dat de regionale verschillen groot zijn. In de 4 grote steden is de woningmarkt oververhit. En omdat veel kopers uitwijken naar omliggende plaatsen, stijgen ook daar de prijzen snel. Maar meer aan de randen van Nederland nemen de prijzen veel minder snel toe en is er nog een redelijk aanbod voor kopers.

Hypotheekrente
De hypotheekrente is op dit moment erg laag, maar blijft dat zo? Dat weet niemand zeker, maar algemeen wordt een lichte stijging verwacht, vanwege een minder ruim monetair beleid van de ECB en een stevige economische groei. Maar historisch gezien zal de hypotheekrente zeer waarschijnlijk laag blijven, waardoor een huis kopen aantrekkelijk blijft.

NHG
De maximale hypotheek met NHG gaat per 1 januari 2019 omhoog. De grens ligt dan op 290.000 euro. Treft u energiebesparende maatregelen? Dan mag u die voor maximaal 6% bovenop de marktwaarde van uw woning meefinancieren. Met de nieuwe kostengrens, mag u daardoor in 2019 voor maximaal 17.400 euro aan energiebesparende maatregelen meefinancieren in een hypotheek met NHG.

Starters hebben het moeilijk
Door de krappe woningmarkt kan lang niet iedereen een woning kopen. Vooral voor starters zijn de kansen klein. De prijzen zijn hoog en zij moeten bovendien flink wat eigen geld inleggen. Want de bijkomende kosten kunnen niet meer in de hypotheek meegenomen worden en starters hebben ook geen overwaarde en vaak wat minder spaargeld. Mogelijkheden zijn er nog wel door buiten de Randstad te kopen of te kiezen voor een opknapwoning. Ook kunnen ouders tot 100.800 euro belastingvrij schenken op voorwaarde dat het bedrag aan de eigen woning besteed wordt.

Deskundig advies
Heeft u koopplannen voor volgend jaar? Klop dan bij ons aan voor een goed gesprek over uw mogelijkheden, voor informatie over de fiscale en financiële gevolgen en voor advies over uw hypotheek.