Wachten op buitenlandse betalingen

Wachten op buitenlandse betalingen

De betalingsachterstanden door buitenlandse afnemers stegen in 2018 naar gemiddeld 17 dagen, tegenover gemiddeld 12 dagen in 2017. De belangrijkste reden voor de betalingsachterstanden zijn geschillen over de kwaliteit van goederen en diensten (30,2 procent) en onvoldoende financiële middelen (27 procent). Dit laatste punt speelt met name bij bedrijven waar het slecht mee gaat.

Vooruitbetaling of LC
Een langere betalingsduur kan een negatieve impact hebben op de liquiditeit van uw bedrijf. Daardoor kunt u zelfs in de problemen komen als u de facturen van uw eigen leveranciers wilt betalen. U kunt het risico van wanbetaling door buitenlandse handelspartners beperken door van de afnemer een vooruitbetaling te vragen. U stuurt de goederen dan pas als de betaling binnen is. Maar meestal betaalt de afnemer niet het volledige verschuldigde bedrag vooruit. Een andere mogelijkheid is een Letter of Credit (LC). In dat geval betaalt de koper het verschuldigde bedrag aan zijn bank. Die maakt het geld naar u over als de goederen binnen zijn. Ook dan heeft u echter geen 100 procent betalingszekerheid omdat bijvoorbeeld bij politieke onlusten de betaling tegengehouden kan worden.

Bescherming met een exportkredietverzekering
Het risico van betalingsachterstanden is nu eenmaal groter als uw klanten in het buitenland zitten. U kent de afnemers vaak niet persoonlijk, heeft minder zicht op hun bedrijfsvoering en weet minder snel dat het slecht gaat met hun bedrijf. Communicatie met de buitenlandse handelsrelatie verloopt vaak stroever en een incassoprocedure kan in een ander land ingewikkeld zijn. Daarom sluiten exporteurs ook een exportkredietverzekering af. De voordelen zijn dat uw eventuele verliezen worden vergoed, uw liquiditeitspositie wordt beschermd en u minder geld in kas hoeft te houden om het debiteurenrisico af te dekken. Bovendien krijgt u professionele hulp bij het vorderen van de betaling. Een kredietverzekering kan ook gunstig zijn als u een financiering rond wilt krijgen.

Passende verzekeringen
De kansen om te exporteren zijn groter geworden, maar de risico’s ook. Want hoe gaat de wereldhandel zich volgend jaar ontwikkelen? Daar zijn zorgen over, veroorzaakt door het protectionisme van de Amerikaanse regering en door geopolitieke spanningen. Wilt u buitenlandse plannen realiseren, maar de risico’s zo klein mogelijk houden? Kom dan met ons praten over passende verzekeringen.