Voldoet uw opstalverzekering nog?

Voldoet uw opstalverzekering nog?

Met uw opstalverzekering verzekert u schade aan uw woning. Daarbij denken de meeste mensen in de eerste plaats aan brand. Want of het nu gaat om schroeiplekken in de vloerbedekking of totale verwoesting door de vlammen, u wilt die schade vergoed zien. Ander vormen van directe schade aan uw woonhuis kunnen worden veroorzaakt door binnendringend water en door storm.

Maar directe schade aan uw woning is niet het enige wat uw opstalverzekering afdekt. Ook voor zogenaamde bijzondere kosten is een dekking. Maar juist op dat vlak verschillen opstalverzekeraars behoorlijk. Bijzondere kosten zijn kosten die gemaakt worden als gevolg van de schade. Het gaat om:

Verblijfkosten. Als schade aan uw woning heel groot is, bijvoorbeeld door brand, moet u misschien tijdelijk ergens anders verblijven. Niet iedere verzekeraar vergoedt dat op dezelfde manier. Ze rekenen bijvoorbeeld met een maximumtermijn. Of u krijgt niet de werkelijke verblijfkosten vergoed, maar een bedrag voor ‘huurderving’, misgelopen huurinkomsten. Dat kan ook als u de woning niet verhuurde, maar er zelf woonde.

Bereddingskosten. Kosten voor maatregelen die nodig zijn om extra schade te voorkomen of te beperken.

Opruimings- en saneringskosten. Kosten voor het afvoeren van beschadigde delen van de woning of voor het verwijderen van verontreinigde grond, grondwater of oppervlaktewater of van asbestresten.

Herstel tuinschade. Kosten voor herstel van schade aan uw tuin als gevolg van bijvoorbeeld bluswerkzaamheden.

Verplichte veiligheidsmaatregelen. Kosten voor veiligheidsmaatregelen die de overheid u verplicht te treffen, bijvoorbeeld een hek om de woning bij instortingsgevaar.

Geen of beperkte vergoedingen
De bijzondere kosten worden bij sommige opstalverzekeringen slechts beperkt of zelfs helemaal niet vergoed. Na een flinke schade kunt u dan nog hoge rekeningen tegemoet zien. Wilt u dat liever niet? Neem dan contact op met ons kantoor om uw opstalverzekering door te laten lichten. Omdat wij vergelijken op dekking en premie, kunnen wij u adviseren over een eventuele overstap.