Startende ondernemer goed op weg

Startende ondernemer goed op weg

Niet iedere startende ondernemer maakt het eigen bedrijf tot een succes. Dat komt niet door een gebrek aan enthousiasme of expertise van de ondernemer, maar door het feit dat hij of zij onvoldoende grip heeft op de financiën. Want financieel begeeft u zich op volkomen nieuw terrein. U heeft misschien een financiering nodig voor de start. En uw inkomsten zijn in het begin wellicht nog laag en kunnen behoorlijk schommelen. Voor inkomensbescherming bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid moet u zelf zorgen. En als u de risico’s van uw bedrijf niet verzekert, loopt u een financieel risico.

Financiering rond krijgen
Wij helpen u als startende ondernemer graag op weg als u worstelt met de financiële kant van het ondernemerschap. Wij bespreken met u wat u nodig heeft en welke maatregelen u kunt treffen. Hoeveel kunt u bijvoorbeeld financieel zelf inbrengen om uw bedrijf te starten? En als dat onvoldoende is, welke mogelijkheden heeft u dan om de financiering rond te krijgen? In ons adviesgesprek komen de voor- en nadelen van een banklening, crowd funding of een lening van familieleden aan de orde.

Risico’s van uw bedrijf
Uiteraard hebben wij als financieel adviseur speciale aandacht voor uw bedrijfsmatige risico’s. Er kan iets gebeuren met uw inventaris of uw auto, u kunt het slachtoffer worden van cyberincidenten, uw bedrijf kan schade veroorzaken bij anderen en u kunt juridische geschillen krijgen met afnemers of leveranciers. Samen met u maken we de afweging hoe u omgaat met die risico’s. Zelf dragen of liever verzekeren?

Inkomen veilig stellen
Naast de bedrijfsverzekeringen is de stabiliteit van uw inkomen een belangrijk aandachtpunt. Hoe staat u er financieel voor als er slappe tijden aanbreken? Als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt? En de pensioenopbouw bij uw werkgever stopt. Kunt u bij het vertrouwde pensioenfonds blijven of kunt u beter andere maatregelen treffen?

Leg uw ondernemersplannen bij ons op tafel en wij leggen er onze expertise in financiële zekerheid naast. Maak een afspraak met ons voor een gedegen basis onder uw zakelijke succes.