Per 1 januari hogere NHG-grens

Per 1 januari hogere NHG-grens

Een hypotheek met NHG heeft een aantal duidelijke voordelen. Wanneer uw relatie eindigt, als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt of als uw partner overlijdt, kunnen de financiële gevolgen zo groot zijn dat u in de problemen komt met uw hypotheek. In zulke situaties denkt NHG met u mee en bekijkt samen met uw hypotheekverstrekker welke oplossingen er mogelijk zijn. Is de enige uitkomst dat u uw woning moet verkopen, dan zult u de hypotheek in één keer moeten aflossen. Wanneer dan de opbrengst lager blijkt te zijn dan de uitstaande hypotheek, heeft u een restschuld. Met NHG kan deze restschuld u kwijtgescholden worden.

Lagere hypotheekrente
Omdat geldverstrekkers dankzij de NHG zeer veel zekerheid hebben dat de hypotheek wordt afgelost, zijn ze bereid een lagere hypotheekrente in rekening te brengen. Dat is voordeel voor u. Wel betaalt u voor NHG een eenmalige premie van 1% over de totale lening. Maar omdat deze premie aftrekbaar is en omdat de hypotheekrente lager uitvalt, heeft u die kosten snel terugverdiend.

NHG-grens omhoog
Om voor NHG in aanmerking te komen, mogen de aanschafkosten van uw woning niet boven een bepaalde grens uitkomen. Die grens staat nu op 265.000 euro, maar gaat per 1 januari 2019 naar 290.000 euro. Uw hypotheek mag niet hoger zijn dan de waarde van uw woning. Maar als u energiebesparende maatregelen gaat treffen in uw woning, mag dat wel. De NHG-hypotheek kan dan 106% van de woningwaarde bedragen, met – per 1 januari – een maximum van 307.400 euro.

Kopen na de jaarwisseling?
Voor wie is de hogere NHG-grens belangrijk nieuws? Voor iedereen die nu een woning zoekt in de prijsklasse tussen 265.000 en 290.000 euro. Voor een dergelijke woning kunt u nu geen hypotheek met NHG krijgen, maar na 1 januari wel. Het kan daarom slim zijn om koopplannen nog even uit te stellen.

Of u nu dit jaar nog een huis wilt aanschaffen of de koopplannen over de jaarwisseling heen tilt: wij helpen u graag een hypotheek te vinden die goed bij u past en mee kan bewegen met veranderingen in uw leven.