Past uw aansprakelijkheidsverzekering nog bij u?

Past uw aansprakelijkheidsverzekering nog bij u?

Dat de aansprakelijkheidsverzekering zo populair is, is niet verwonderlijk. Er zijn allerlei situaties denkbaar waarin u volkomen onbedoeld schade kunt veroorzaken bij anderen. U bent dan wettelijk aansprakelijk en draait op voor de kosten. En die kunnen hoog oplopen. Want stel dat door uw toedoen een grote brand ontstaat of dat u bij iemand blijvend letsel veroorzaakt. Dat risico kunt u onmogelijk zelf dragen. En het is tegen een bescheiden premie te verzekeren.

Verzekering onder de loep
De ene aansprakelijkheidsverzekering is de andere niet. Wij checken daarom graag of u goed en ook voordelig verzekerd bent. Waar letten wij op?

Het verzekerde bedrag.
De Consumentenbond raadt een verzekerd bedrag aan van ten minste 1 miljoen euro.
Maar voor een iets hogere premie kunt ook kiezen voor een hoger bedrag (tot 2,5 miljoen euro).

Wie er verzekerd zijn.
Heeft u uw aansprakelijkheidsverzekering afgesloten toen u alleenstaand was en heeft u nu een gezin? Met een gezinsdekking zijn ook uw partner en uw minderjarige kinderen verzekerd, en bijna altijd ook uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar. Daarnaast kunt u andere personen op de polis laten opnemen, zoals inwonende familieleden of meerderjarige kinderen die thuis wonen, minderjarige logés en personeel. Wij checken bovendien of ook schade die uw huisdier veroorzaakt, verzekerd is.

Welke schade verzekerd is.
Voor bepaalde risico’s geldt dat aansprakelijkheid niet van toepassing is. Bijvoorbeeld als uw kind bij een vriendje gaat spelen en per ongeluk iets stuk maakt, als u een kennis gratis helpt bij het klussen en daarbij schade veroorzaakt of als u de geleende boor van de buurman onopzettelijk kapot maakt. Ook voor ongelukjes op het sportveld is er vaak geen juridische aansprakelijkheid. Toch kunt u kiezen voor een dekking die in deze situaties wel de schade vergoedt.

De premie.
De verschillen tussen de premies in Nederland zijn groot. Wij gaan na waar u voordelig uit bent.

Uw wensen vormen de basis van ons advies. Daarom vragen we hoe u verzekerd wilt zijn en checken we of uw huidige verzekering aan deze wensen voldoet. Zo niet, dan zoeken we de polis die wel bij u past. En als we dan toch bezig zijn, kunnen we ook uw andere schadeverzekeringen doorlichten. U bent welkom bij ons kantoor.