Overzicht nodig voor financiële stabiliteit

Overzicht nodig voor financiële stabiliteit

Zzp’ers met sterk fluctuerende inkomsten kunnen sneller in de financiële problemen komen. Zij passen vaak noodgrepen toe als in een bepaalde periode de winst tegenvalt, bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever niet betaalt. Vaak sturen zij dan de privé-uitgaven bij om rond te kunnen komen, of stellen ze het betalen van rekeningen en belastingen even uit. Dat is onwenselijk. Met een goed overzicht over uw financiën en een langetermijnplanning krijgt u meer financiële stabiliteit.

Administratie bijhouden
Overzicht begint met een goede administratie. Houd altijd bij hoeveel er binnenkomt en welke facturen nog uitstaan. Breng ook in kaart welke (vaste) zakelijke uitgaven u heeft en hoeveel u nodig heeft voor uw levensonderhoud. Een boekhouder inschakelen kan duur lijken, maar deze professional kan u ook winst opleveren omdat hij de belastingzaken beter afhandelt.

Verschillende potjes
Verder krijgt u meer grip op uw financiën door verschillende potjes te maken. Open daarom een privérekening waar u maandelijks een vast bedrag op stort om van te leven. En zet het geld voor uw btw apart. Voor uw inkomstenbelasting en premies volksverzekering betaalt u waarschijnlijk al maandelijks een voorschot. Reserveer toch wat extra voor deze belastingen. U heeft dan geen problemen als blijkt dat u moet bijbetalen. Zet verder maandelijks geld opzij om een financiële buffer op te bouwen. Die is nodig als u in een bepaalde periode wat minder inkomsten heeft of als u extra uitgaven heeft, bijvoorbeeld omdat u wilt investeren.

Risicoanalyse
U kunt onverwacht met kosten geconfronteerd worden als uw bedrijfsrisico’s niet goed zijn afgedekt of als u een tijd arbeidsongeschikt bent. Bespreek met ons hoe deze risico’s kunt beperken en verzekeren.

Door financiën beter te reguleren en inkomensrisico’s te beheersen, krijgt u meer de regie over uw geldzaken. Dat geeft rust, waardoor u zich helemaal met uw bedrijf kunt bezig houden en minder stress ervaart.