Oudere werknemer welkom in uw bedrijf?

Oudere werknemer welkom in uw bedrijf?

Kennis, ervaring, motivatie
Oudere werknemers hebben veel werkervaring, beschikken over (specifieke) kennis en hebben een uitgebreid netwerk. Ze zijn daardoor snel ingewerkt , functioneren in korte tijd op het juiste niveau en zijn vaak productiever dan jongeren. Werkloze ouderen popelen vaak om weer aan de slag te gaan. Uit een enquête van TNO en CBS blijkt dat 50- tot 60-jarige werknemers meer enthousiasme aan de dag leggen dan hun jongere collega’s.

Stabiliteit
Een oudere werknemer zal een baan in uw bedrijf sneller zien als zijn laatste carrièrestap. Een loyale werknemer dus, die niet op zoek gaat naar een andere baan. Dat scheelt behoorlijk in toekomstige wervingskosten. Ook hebben oudere werknemers meestal een goede werk-privébalans, omdat zij geen schoolgaande kinderen hebben.

Diversiteit
Diversiteit heeft vaak een positieve invloed op de bedrijfsresultaten omdat het personeelsbestand veelzijdiger is en u over meer kwaliteiten beschikt. Door 55-plussers aan te nemen zorgt u voor een goede mix van oudere en jongere werknemers. Ook uw imago wordt sterker, wat uw bedrijf aantrekkelijker maakt voor klanten en nieuwe werknemers.

Financieel voordeel
U krijgt loonkostenvoordeel (LKV) als u een oudere werknemer met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt en houdt. Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming die kan oplopen tot 6000 euro per jaar per werknemer.

Kleiner verzuimrisico
Van ouderen wordt vaak gedacht dat vaker uitvallen door ziekte. Dit blijkt niet te kloppen. Oudere werknemers melden zich juist minder vaak ziek dan jongeren, maar áls zij ziek worden, duurt het verzuim meestal wel langer. Toch hoeft dat niet te leiden tot hogere kosten. Want neemt u iemand in dienst die 56 jaar of ouder is, meer dan één jaar werkloos is en een WW-uitkering ontvangt? Dan wordt u gecompenseerd als hij uitvalt door ziekte. Het UWV neemt de doorbetaling van zijn loon dan over. En de premie voor de ziektewet gaat niet omhoog.

Pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
Als u een diverser personeelsbestand heeft, kunt u misschien niet langer een standaardpakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. Wij bespreken graag met u hoe u uw medewerkers meer keuzemogelijkheden geeft en welke (verzekerings)regelingen in het pakket kunnen worden opgenomen.