Ondernemerschap financieel gunstig?

Ondernemerschap financieel gunstig?

Wat zijn de belangrijkste regelingen voor zzp´ers op het gebied van inkomstenbelasting?

– Zelfstandigenaftrek en eventueel startersaftrek: Een zzp'er die minimaal 1.225 uur per jaar aan zijn onderneming besteedt, heeft recht op zelfstandigenaftrek van 7.280 euro.     Starters krijgen de eerste drie jaar bovendien een extra startersaftrek van 2.123 euro.

– Mkb-winstvrijstelling: Zelfstandigen hebben, ongeacht het aantal uren dat ze aan hun onderneming besteden, recht op de MKB winstvrijstelling. Die bedraagt 14 procent van de   winst (na aftrek van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek).

Voordelen en nadelen
De vraag is of zzp´ers dankzij de belastingregels beter af zijn. Voor een antwoord op die vraag rekende NRC onlangs uit hoeveel belasting zzp’ers betalen, in vergelijking met werknemers die hetzelfde bruto inkomen hebben. Maar ze keken ook naar de extra kosten voor zzp´ers, te weten:

– Verplichte bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de zorg betalen we naast een nominale premie, een inkomensafhankelijke premie. Bij werknemers betaalt de werkgever deze,
   zzp ´ers betalen hem zelf.

– Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij mensen in loondienst is het risico op arbeidsongeschiktheid afgedekt door de werkgever, ondernemers moeten zich zelf verzekeren.
  Om op dezelfde uitkeringen te kunnen rekenen als werknemers zijn zij veel kwijt aan premies. Die premies zijn wel aftrekbaar.

– Pensioenopbouw. Om een vergelijkbaar pensioen op te bouwen als werknemers moeten zzp’ers zeker 10 procent van hun bruto omzet opzij zetten voor hun pensioen.
  Wel is de premie aftrekbaar. Mensen in loondienst kunnen vaak gebruikmaken van de pensioenregeling in hun bedrijf. Werkgevers betalen gemiddeld twee derde van hun premie. 

De conclusie van NRC was dat zzp´ers inderdaad aanzienlijk minder kwijt zijn aan inkomstenbelasting, maar dat van dat voordeel onder aan de streep weinig over blijft. Het netto besteedbare inkomen van zzp´ers ligt wel iets hoger dan dat van mensen in loondienst, maar dat moeten zij vaak gebruiken om een financiële buffer op te bouwen. Een zelfstandige kan in slappe tijden immers niet terugvallen op een WW-uitkering.
 
Laat u adviseren
Gaat u voor uzelf beginnen? Dan is het belangrijk om alle financiële en fiscale gevolgen op een rijtje te zetten. Niet alleen uw inkomsten en bedrijfskosten, ook de belastingenvoordelen en de extra uitgaven moeten daarin meegenomen zijn. Wat u aan inkomensregelingen nodig heeft, hangt onder meer af van uw vermogen, uw bestaande financiële regelingen en het inkomen van uw partner. Het is een complex verhaal waarbij u de hulp van een goede adviseur beslist kunt gebruiken. Bel ons daarom voor een afspraak.