Nieuwbouwwoning steeds vaker niet helemaal af

Nieuwbouwwoning steeds vaker niet helemaal af

Verkeerde tegels op de vloer, te weinig stopcontacten, wanden die verplaatst zouden worden, maar toch op de oude plek staan, vloeren die niet vlak zijn en apparatuur die ontbreekt. Het zijn maar een paar voorbeelden van wat er mis kan gaan bij nieuwbouw. En het aantal gebreken kan hoog zijn. Bouwkundigen van de Vereniging Eigen Huis (VEH) registreerden vorig jaar gemiddeld 21 gebreken per opgeleverde woning. Dat is een stijging van maar liefst 40% ten opzichte van de crisisjaren, toen gemiddeld 15 opleveringspunten werden genoteerd.

Garantieregeling
Als u een nieuwbouwwoning koopt, wees dan zo verstandig met uw aannemer een goede aannemersovereenkomst te sluiten met een erkende garantieregeling. In die overeenkomst worden de afspraken vastgelegd over aansprakelijkheid van de aannemer als de bouw niet volgens plan verloopt, of als de woning bij oplevering gebreken vertoont. U mag 5% van de aanneemsom in depot houden bij een notaris tot de aannemer de gebreken verholpen heeft. Doet hij dat niet, dan kunt u in laatste instantie de garantieverlenende instelling inschakelen. Zij kunnen voor u bemiddelen of een schadevergoeding regelen. Is de aannemer failliet gegaan, dan zorgen ze ervoor dat uw woning wordt afgebouwd.

Wie is verantwoordelijk?
Let op! Het contract met uw aannemer heeft alleen betrekking heeft op de werkzaamheden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen en die hij zelf gaat uitvoeren of uitbesteedt aan anderen. Hij draagt dus geen verantwoordelijkheid als u bij een casco-oplevering door andere partijen de keuken en de badkamer laat plaatsen. Met deze partijen moet u dan apart een aannemersovereenkomst sluiten.

Hypotheekadvies
Heeft u plannen om een nieuwbouwwoning te kopen? Wij vertellen u waar u rekening mee moet houden en hoe het zit met de garantieregeling. En natuurlijk adviseren wij u over een passende en toekomstbestendige hypotheek.