Minder verzuim met goed protocol

Minder verzuim met goed protocol

Een goede verzuimprocedure geeft uw werknemers duidelijkheid over hoe zij zich ziek melden en wat zij van het re-integratietraject kunnen verwachten. Die duidelijkheid helpt uw medewerker bij de re-integratie en daardoor kan hij zijn werk sneller kan hervatten. Gebleken is dat een goed protocol de verzuimcijfers met wel 1% kan laten dalen. Als u bijvoorbeeld kiest voor een telefonische ziekmelding is er even sprake is van persoonlijk contact. Daardoor alleen al valt het aantal ziekmeldingen lager uit dan bij een ziekmelding via bijvoorbeeld WhatsApp.

Welke vragen van medewerkers worden in het verzuimprotocol beantwoord?

Hoe meld ik me ziek?
Informatie over wanneer, hoe laat, bij wie en hoe iemand zich ziek meldt.
Wat mag mijn werkgever wel/ niet vragen als ik me ziek meld?
Niet:
– 
Wat mankeert jou precies?
Wel:
– 
Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim?
– Wat kan ik als werkgever doen om te helpen?
– Op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer ben je te bereiken?
– Is de arbeidsongeschiktheid een gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is?
– Welke werkzaamheden kun je eventueel nog wel (thuis) uitvoeren?
Hoe verloopt het contact met het bedrijf?
Hoe, wanneer en hoe vaak neemt het bedrijf contact op met de zieke werknemer?
Hoe verloopt het contact met de bedrijfsarts/arbodienst?
Wanneer moet de werknemer bereikbaar zijn voor contact met de bedrijfsarts of de arbodienst? Hoe en wanneer wordt hij opgeroepen voor een consult bij de bedrijfsarts, hoe werkt dit en wat wordt er dan van hem verwacht? Wijs erop dat hij ook zelf contact kan opnemen met de bedrijfsarts.
Wat gebeurt er als ik lang ziek ben?
Duidelijkheid over de vervolgstappen in het re-integratietraject: wanneer wordt er een probleemanalyse gemaakt en hoe ziet het plan van aanpak eruit? Welke verantwoordelijkheden heeft de medewerker als het gaat om (gedeeltelijke) werkhervatting? Welke sancties kan hij krijgen als hij afspraken niet nakomt? Hoe wordt een dossier opgebouwd en hoe wordt de privacy gewaarborgd?

Sparren over verzuimaanpak
Een zieke werknemer kost gemiddeld 250 euro per dag. Met goed verzuimbeleid kunt u langdurige uitval van medewerkers voorkomen, maar ook kosten met betrekking tot loonsancties en geschillen. Maak een begin met verzuimbeleid door het verzuimprotocol te verbeteren. En neem contact op met ons kantoor om te sparren over goede verzuimverzekeringen.