Miljoenennota 2019. Welke veranderingen staan u te wachten?

Miljoenennota 2019. Welke veranderingen staan u te wachten?

Nederland staat er economisch goed voor en de verwachting is dat de economische groei ook volgend jaar doorzet. De macro-economische verwachtingen voor 2019 zijn:
  • De economie groeit met 2,6 procent.
  • Het begrotingsoverschot komt uit op 1 procent van het bbp.
  • De staatsschuld bedraagt minder dan 50 procent van het bbp.
  • De koopkracht stijgt met 1,5 procent.
  • Inflatie komt uit op 2 procent.
  • Werkloosheid daalt naar 320.000 werklozen.

Belastingen

Inkomstenbelasting. We gaan van vier naar twee belastingschijven: een basistarief van 36,93 procent voor inkomens tot € 68.600 en een toptarief van 49,5 procent voor het inkomen daar boven. Meer uren te werken, gaat dan lonen want het risico om in een hoger belastingtarief te komen, is kleiner geworden. Omdat bovendien de kortingen op de belastingen (algemene heffingskorting en een arbeidskorting) omhoog gaan, zullen veel Nederlanders netto meer overhouden.
Btw. Het lage btw-tarief gaat per 1 januari omhoog van 6 procent naar 9 procent. Het lage tarief geldt vooral voor de dagelijkse boodschappen, maar ook voor bijvoorbeeld de kapper, de schilder, de fietsenmaker, boeken, cultuur en horeca.
Zorg
Zorgpremie. Zorgverzekeraars moeten voor 12 november bekendmaken hoe hoog hun premies volgend jaar worden. Er wordt een stijging verwacht van 124 euro per jaar, ruim 10 euro per maand. 
Zorgtoeslag. De zorgtoeslag gaat naar maximaal 102 euro per maand, 7,67 euro meer dan in 2018. Maar veel Nederlanders komen helemaal niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking voor zorgtoeslag. 
Eigen risico. Het eigen risico blijft in 2019 staan op 385 euro. 
Eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor medicijnen wordt gemaximeerd. U bent daar vanaf 2019 niet meer dan 250 euro per jaar aan kwijt.
 
Inhoud basispakket
  • Er wordt een nieuwe behandeling opgenomen voor mensen met ernstig overgewicht en obesitas, waarbij er vooral aandacht is voor voeding en leefstijl. 
  • Zware paracetamol (1000 mg dosering) wordt per 2019 niet langer vergoed vanuit de basisverzekering. Ook de vergoeding voor bepaalde voedingssupplementen, zoals vitamines en mineralen wordt geschrapt.
  • Patiënten met COPD die gebruikmaken van oefentherapie krijgen vanaf volgend jaar direct een vergoeding voor hun behandelingen. Op dit moment moeten de eerste 20 behandelingen uit eigen zak betaald worden.
Medicijnen en hulpmiddelen. Doordat het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent gaat, worden medicijnen en hulpmiddelen per 1 januari 2019 duurder. Denk aan een hoortoestel of kunstgebit, maar ook aan loophulpmiddelen, incontinentiemateriaal en orthopedische schoenen.
Wonen
Maximale hypotheekrenteaftrek. Daalt in 2019 naar 49,5%. De aftrek gaat daarna elk jaar met 3% naar beneden, tot 36,93 procent in 2023. 
NHG-grens. Gaat per 1 januari waarschijnlijk omhoog naar 290.000 euro of misschien zelfs 295.000 euro. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt met energiezuinige maatregelen, komt de grens waarschijnlijk uit op 307.400 euro of misschien zelfs 312.700 euro.
Monumentenaftrek. Stopt per 1 januari 2019.
WOZ-waarde. Hoe hard de WOZ-waarde omhoog gaat, hangt af van de prijsontwikkeling in uw gemeente. De Waarderingskamer heeft berekend dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen volgend jaar 7,5 tot 9,5% hoger ligt dan dit jaar. De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen zoals de OZB, watersysteemheffing en het eigenwoningforfait. 
Wet Hillen. Van 2019 tot en met 2048 wordt de Wet Hillen stapsgewijs afgebouwd. Waar huiseigenaren zonder hypotheek nu geen eigenwoningforfait hebben, krijgen ze daar vanaf 2019 wel mee te maken. Over dertig jaar geldt het volledige eigenwoningforfait voor alle huizenbezitters.
Hogere energiebelasting. De energiebelasting op elektriciteit wordt verlaagd, die op gas gaat omhoog. De totale energierekening zal voor de meeste huishoudens stijgen.