Menselijk handelen vaak oorzaak bedrijfsbrand

Menselijk handelen vaak oorzaak bedrijfsbrand

Een bedrijfsbrand? Die zal wel veroorzaakt zijn door kortsluiting of brandstichters. Nee. Menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van brand, bleek onlangs uit een analyse van een grote verzekeraar. Voorbeelden? Verkeerd machinegebruik, rommel niet opruimen, aanrijden van een elektriciteitsvoorziening, sigaretten roken en onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen. Brand als gevolg van ‘elektra’ komt op de tweede plaats als brandoorzaak. Dan moet u denken aan kortsluiting in verouderde stoppenkasten, maar ook in stopcontacten, bijvoorbeeld door kwalitatief slechte of beschadigde opladers of het onnodig aan laten staan van apparatuur.

Gedrag en controle

Omdat menselijk gedrag het grootste risico op brand vormt, kunt u daar in eerste instantie uw preventie op richten. Neem daar de omgang met elektrische apparatuur in mee en maak verder de kans op brandstichting zo klein mogelijk. En zorg ten slotte voor deugdelijke brandmelders en blusmiddelen.

– Ruim kantoor of werkruimte steeds goed op en stofzuig regelmatig. Stof is een aanjager van brand. Verwijder ook de rommel buiten. Pallets, kratten, dozen, kisten en open       afvalcontainers langs de buitengevel zijn voor vandalen aantrekkelijk om in brand te steken.
– Zorg voor veilige apparaten en een professionele installatie. Controleer apparaten regelmatig en leer iedereen zorgvuldig om te gaan met elektronica.
– Maak afspraken over waar gerookt mag worden en tref op die plaatsen de nodige voorzorgsmaatregelen. Roken verbieden werkt vaak averechts omdat medewerkers dan stiekem    een sigaret opsteken en hun smeulende peuken in (kunststof) afvalbakken gooien.
– Neem maatregelen om inbraak te voorkomen. Veel inbrekers proberen hun sporen uit te wissen door brand te stichten.
– Zorg ervoor dat iedereen weet waar de blusmiddelen hangen en verplaats ze niet. Niet alleen BHV´ers moeten weten hoe de blusmiddelen werken, alle medewerkers zouden over    die kennis moeten beschikken. Zorg ook voor goede brandmelders.
– Laat degene die als laatste het pand verlaat een controleronde maken waarbij gecheckt wordt of apparatuur, lichten maar ook bijvoorbeeld het koffiezetapparaat uit zijn.

Goed verzekeren
Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf als er brand uitbreekt? De directe schade is duidelijk, maar wat als uw productie stil komt te liggen, terwijl uw vaste lasten gewoon doorlopen? Wij bespreken met u hoe u zich voor deze directe en indirecte schade het beste kunt verzekeren.