Liever geen geldzorgen na uw pensioen

Liever geen geldzorgen na uw pensioen

Slechts 21% van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat zij voldoende sparen voor hun pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer naar financiële zekerheid.  Bijna de helft voelt zich daardoor gestrest. Ze zijn bang op hun oude dag niet rond kunnen komen van het pensioen. Is die angst terecht? Dat moet van geval tot geval bekeken worden.

Uw financiën bij pensionering
Om goed te kunnen beoordelen of uw pensioeninkomsten straks voldoende zijn om prettig van te leven, is het in de eerste plaats belangrijk om na te gaan wat u van uw werkgeverspensioen kunt verwachten. Informatie daarover vindt u in uw jaarlijkse pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl . Laat deze cijfers het startpunt zijn voor een gesprek op ons kantoor. Wij analyseren samen met u hoe u er financieel voor staat als u stopt met werken. Daarvoor stellen we u een aantal vragen. Wanneer is bijvoorbeeld uw hypotheek afgelost? Zijn uw kinderen al financieel zelfstandig als u met pensioen gaat? Heeft u vermogen opgebouwd door te sparen of te beleggen?

Uw persoonlijke wensen
Minstens zo belangrijk zijn uw wensen voor uw pensioenperiode. Hoe wilt u uw oude dag invullen? Het maakt nogal uit of u in een appartementje in Friesland gaat wonen en vissen als belangrijkste hobby heeft, of dat u plannen heeft uw huis aan te houden, nog een recreatiewoning te kopen en bovendien veel en ver te reizen. En hoe zit het met extra zorgkosten waar u mee te maken kunt krijgen? Wilt u meer financiële ruimte om extra zorg in te kunnen kopen?

Oplossingen vinden
De belangrijkste vraag is dus: is in uw pensioenperiode uw financiële situatie stevig genoeg om het leven te leiden dat u wenst? Als uit onze analyse blijkt dat dat niet zo is, bespreken we met u de mogelijke oplossingen. Misschien kunt u bijsparen in de pensioenregeling van uw werkgever. Maar het kan ook zijn dat u meer heeft aan een andere financiële voorziening. Wij laten u zien wat de mogelijkheden en wat de regelingen u te bieden hebben.