Leegstaand pand lastiger te verzekeren

Leegstaand pand lastiger te verzekeren

Leegstaande bedrijfspanden vallen eerder ten prooi aan weersinvloeden, vandalisme, misbruik en brand. Oorzaak? Het toezicht is veel beperkter of ontbreekt zelfs helemaal. Onverlaten kunnen daarom hun slag slaan en risicovolle situaties vallen minder snel op. Ook worden brand, wateroverlast of stormschade minder snel ontdekt waardoor schade niet beperkt kan worden. Vanwege het hogere schaderisico beperken verzekeraars vaak de dekking van de gebouwenverzekering of ze verhogen de verzekeringstermijn, de premie en het eigen risico.
 
Hoger schaderisico
Het schaderisico van lege bedrijfspanden wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren. De risico´s zijn hoger bij:

– Langdurige leegstand
– Leegstand na faillissement
– Slecht onderhoud
– Achteraf ligging of ligging in verpauperde buurt
– Volledige leegstand
– Ontbreken van maatregelen om schade te voorkomen
– Pand dat niet te koop of te huur staat
– Slooppand of te renoveren pand
– Niet afgesloten zijn van gas en elektra (hogere kans op brand)
– Wel afgesloten zijn van water wel (mogelijk tekort aan bluswater)

Beter verzekerbaar
U kunt de verzekerbaarheid van uw leegstaande pand vergroten door het toezicht te verbeteren. Voer daarom periodieke controles uit of biedt anti-kraakbewoning aan. Staat uw pand op een industrieterrein of in een winkelcentrum met collectieve beveiliging? Blijf daar dan aan deelnemen. Ook kunt u een inbraakmeldsysteem en een automatische brandmeldinstallatie plaatsen om de kans op inbraak- en brandschade te beperken. Zijn gas, water en elektra nog aangesloten, zorg er dan voor dat de installaties aan de geldende NEN-normen voldoen. En als er geen verwarming is, sluit dan in de wintermaanden de waterleidingen af. Daarmee voorkomt u water- en vorstschade.
 
Verzekeringen en preventie
Is uw bedrijfspand leeg komen te staan? Neem daarover contact op met ons kantoor, want uw verzekeringen moeten dan aangepast worden. Wij adviseren u bovendien graag over maatregelen die u kunt treffen om de kans op schade te beperken.