Impact ladingdiefstal is vaak groot

Impact ladingdiefstal is vaak groot

Bij een gemiddelde ladingdiefstal wordt voor 100.000 euro buitgemaakt en de jaarlijkse totaalschade in Nederland komt uit op 500 miljoen euro. Er wordt van alles gestolen: flatscreens, mobiele telefoons, laptops, geneesmiddelen, tabak, auto-onderdelen, metalen, levensmiddelen, parfum, dranken en kleding, zijn gewild bij dieven. In feite azen zij op alles wat gemakkelijk via het helingcircuit weg te zetten is. Dat betekent dat veel bedrijven met ladingdiefstal te maken kunnen krijgen.

Aandacht voor preventie…
Om schade en kosten te voorkomen is aandacht voor preventie heel belangrijk. Hoe kunt u als transporteur de risico’s beperken?

– Beveiliging

In goed beveiligde trailers is het een stuk lastiger inbreken. Zorg daarom voor goedgekeurde mechanische en elektronische beveiligingen, zowel voor de vrachtwagen als voor de aanhanger of oplegger. Voorzie verder de lading van GPS-trackers, dan is altijd na te gaan waar de goederen zich bevinden.

– Routeplanning

Kies voor de snelste route want hoe korter goederen onderweg zijn, hoe kleiner het risico. Vermijd stille wegen en parkeer alleen op plekken die voorzien zijn van camera’s of hekwerk. Houd er rekening mee dat bepaalde parkeerplaatsen druk bezocht worden. Als er geen plaats is, moet er misschien alsnog uitgeweken worden naar een onveilige plek.

– Gedrag van truckers onderweg
– Blijf aanwezig bij het laden en controleer of de lading die op de vrachtbrief omschreven wordt, ook de daadwerkelijk lading is.
– Schakel bij het verlaten van de vrachtwagen het beveiligingssysteem in en sluit de cabine af.
– Berg papieren goed op, bijvoorbeeld in een autokluis. En neem ze mee bij het verlaten van de vrachtwagen.
– Doe bij diefstal direct aangifte bij de politie. Het speciale telefoonnummer – 088-0087444 – is daarvoor 24 uur per dag geopend.

…en voor verzekeren
Behalve preventie, is verzekeren de aangewezen weg om de financiële risico’s van ladingdiefstal te beperken. Wij bespreken graag hoe uw verzekeringen aansluiten op uw preventiemaatregelen. Transporteert u de goederen niet zelf, maar laat u ze vervoeren? Vraag dan aan de vervoerder welke voorzorgsmaatregelen hij treft en hoe hij de goederen verzekerd heeft. Bespreek vervolgens met ons of u als leverancier misschien nog aanvullende verzekeringsoplossingen nodig heeft.