Hagelschade gaat verdubbelen

Hagelschade gaat verdubbelen

Hagelschade kan de komende jaren door de klimaatverandering verdubbelen, volgens het Verbond van Verzekeraars. Heeft u die schade goed verzekerd? En wat betekent de stijgende schadelast voor uw premie? Wordt die straks twee maal zo hoog?

Schade aan uw dak vergoed
Hagel treft uw bezittingen die aan de buitenlucht zijn blootgesteld. Uw woning natuurlijk, maar ook uw auto, uw caravan en uw boot. Het is goed om eens na te gaan hoe die schade op dit moment verzekerd is. Hagelschade aan het dak van uw huis bijvoorbeeld wordt door de opstalverzekering vergoed. Als de schade hersteld wordt, kan het handig zijn direct het hele dak een onderhoudsbeurt te geven. Maar vraag dan het bedrijf dat u inschakelt wel om een specificatie van het herstelwerk dat nodig is als direct gevolg van de hagel. Want alleen die kosten krijgt u vergoed. De hagel kan ook uw dakramen treffen en glasbreuk veroorzaken. Check daarom of uw opstalverzekering ook glasschade vergoedt. En ten slotte is het goed om te kijken naar het eigen risico. Die ligt bij hagelschade (en ook stormschade) vaak hoger.

Auto en caravan goed verzekerd?
Ook uw auto kan flink getroffen worden door een stevige hagelbui. Als u alleen een WA-verzekering heeft, krijgt u neerslagschade sowieso niet vergoed. Uw auto moet dus beperkt casco of alle risk verzekerd zijn om hagelschade te kunnen claimen bij de verzekeraar. Houd wel rekening met een eigen risico. Hagelschade gaat niet ten koste van uw schadevrije jaren en heeft geen gevolgen voor uw premie.

Heeft u een caravan? Veel caravanverzekeringen hebben geen dekking voor hagelschade. Dat is vooral een risico als u naar het zuiden van Europa gaat, want daar komen vaak heftige hagelbuien voor. Kies daarom voor een uitgebreide dekking of verzeker hagelschade apart bij.

Totale schadelast bepaalt de premie
Als hagelschade verdubbelt, worden dan ook de premies van uw schadeverzekeringen twee maal zo hoog? Nee. Slechts een deel van de premie is bestemd voor weergerelateerde schade. Verzekeraars laten bovendien de premie afhangen van de totale schadelast. Die totale schadelast kan stijgen door een toename van extreem weer, maar ook dalen bijvoorbeeld door betere preventie. Of en hoe sterk de premies gaan stijgen is dus niet te zeggen.