Goede preventie verkleint kans op criminaliteit

Goede preventie verkleint kans op criminaliteit

Winkelovervallen en agressieve klanten
Tussen 2009 en 2016 is het aantal winkelovervallen met 75% gedaald, maar in 2017 kenterde die trend. Er werden zelfs iets meer winkels overvallen dan het jaar daarvoor. Wat kunt u doen?

– Bevestig stickers in uw winkel met "kluissleutels niet aanwezig', "tijdvertraging" en "camerabeveiliging".
– Laat de kassa niet vollopen. Room groot geld vaak af en stop het in de kluis of stort het tussentijds bij de bank. En tel geld altijd in een afgesloten ruimte en op variabele tijdstippen.
– Besteed aandacht aan risicovolle momenten. Open en sluit bijvoorbeeld de winkel met meerdere medewerkers, doe meteen het licht aan en doe samen een controleronde                    
– Uw medewerkers moeten weten hoe zij moeten handelen bij een overval. Detailhandel Nederland heeft gratis interactieve e-learningmodules gemaakt. Die helpen
​  agressie en geweld te vorkomen of om er verstandig mee om te gaan.
– Gebruik beveiligingscamera’s maar zorg er wel voor dat ze doen wat ze moeten doen. Gebleken is namelijk dat op bijna de helft van de beelden de criminelen niet te herkennen zijn.     Het systeem is dan bijvoorbeeld gedateerd of de camera’s zijn verkeerd opgehangen.

Agressie en overvallen zorgen voor een hoop ellende en hoge kosten. Ook kunnen medewerkers zich wegens psychische problemen ziek melden, nadat een dergelijke ingrijpende gebeurtenis. Krijgen zij dan de goede begeleiding? Wij gaan graag na wat een verzuimverzekeraar u daarin te bieden heeft.

Cybersecurity op orde
Veruit de meeste cyberaanvallen vinden plaats in het mkb. Niet verwonderlijk want een groot deel van de bedrijven heeft de beveiliging tegen digitale inbrekers niet voldoende op orde.

– Zorg ervoor dat de antivirusprogrammatuur en updates op servers en werkstations bijgewerkt blijven.
​- Laat medewerkers het werkstation vergrendelen wanneer ze de werkplek verlaten.
​- Versleutel de opslag van belangrijke informatie.
– Vergrendel altijd direct toegangsrechten van personeel dat uit dienst gaat.
​- Gebruik firewalls op het netwerk en werkstations.
– Laat medewerkers regelmatig hun wachtwoorden aanpassen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht wordt, is een goede aanleiding om uw cyberrisico's opnieuw te bekijken en na te denken over een nog betere beveiliging en over een passende verzekering. Wij bespreken de risico’s en de verzekeringsoplossingen graag met u.