Gevaarlijke stoffen risico voor veel werknemers

Gevaarlijke stoffen risico voor veel werknemers

Maar liefst 1 op de 6 werknemers heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen en loopt het risico om astma, COPD, longkanker of een andere ernstige ziekte te ontwikkelen. Jaarlijks sterven naar schatting 3.000 mensen aan de gevolgen van werken met gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen niet altijd herkend
Niet alleen in de chemische sector wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. Ook op bouwplaatsen (kwartsstof en isocyanaten), meubelmakerijen (houtstof), garages (dieselrook), metaalbedrijven (lasrook) en bakkerijen (meelstof) kan de werkomgeving ziekmakend zijn voor werknemers. Lang niet altijd kun je de stoffen zien of ruiken en vaak wordt niet verwacht dat ze schadelijk kunnen zijn. Ook duurt het vaak jaren voordat de ziekteverschijnselen optreden: 80 procent van alle sterfgevallen door werken met gevaarlijke stoffen, bestaat uit gepensioneerden.

Aandacht en communicatie
U bent als werkgever verplicht om uw medewerkers te beschermen. De basis vormt uw (verplichte) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waarin staat welke arbeidsrisico's er zijn voor uw personeel en uw onderneming. Als er in uw bedrijf met schadelijke stoffen gewerkt wordt, moet u uw medewerkers goed voorlichten over de gevaren, duidelijk uitleggen hoe zij veilig kunnen werken en beschermende middelen verstrekken. Speciale aandacht wordt gevraagd voor nieuwe medewerkers, tijdelijke krachten en personeel dat de Nederlandse taal niet goed machtig is. Zij lopen een groter risico omdat ze de gevaren niet zien of de communicatie niet begrijpen.

Advies is maatwerk
Om werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s van gevaarlijke stoffen is de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start gegaan. Goed om eens op die website te kijken als u wilt weten of u meer kunt doen om een veilige werkomgeving voor uw medewerkers te creëren. Bedenk ook dat de gezondheidsrisico’s om een extra goed arbobeleid vraagt en om passende inkomensverzekeringen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ga het gesprek daarover met ons aan. Wij kijken samen met u naar alle risico’s en naar de manier waarop u die kunt beheersen.