Financiële buffer geeft rust en zekerheid

Financiële buffer geeft rust en zekerheid

Uit een recent onderzoek naar spaargedrag en -intentie blijkt dat veel mensen wel willen sparen, maar toch moeite hebben om daadwerkelijk een financiële buffer op te bouwen. Als zij onverwachte kosten hebben, zoals een nieuwe wasmachine, een reparatie aan de auto of een flink bedrag aan eigen risico in de zorg, is dat direct een probleem.

Hoe groot is uw financiële reserve?
Hoe groot uw financiële buffer moet zijn , hangt af van uw persoonlijke situatie. Heeft u een gezin, een eigen woning en een auto, dan moet u met meer onverwachte uitgaven rekening houden. Dat betekent dat u meer geld achter de hand moet houden. Op de website van onafhankelijk voorlichtingsinstituut Nibud kunt u uitrekenen wat voor u een goede financiële reserve zou zijn.

Vaste lasten in kaart gebracht
Maar hoe krijgt u het voor elkaar om dat geld bij elkaar te sparen? Overzicht over uw financiën is daarbij de eerste stap. Breng eens in kaart hoeveel u kwijt bent aan vaste lasten. Zijn er posten waarop u kunt bezuinigen? Energiecontracten en telefoonabonnementen kunnen vaak goedkoper. En maakt u werkelijk gebruik van alle abonnementen die u heeft? Misschien is het tijd daar de bezem door te halen. En misschien kunnen ook uw hypotheeklasten omlaag. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.

Minder uitgeven
Ook op uw uitgaven voor levensonderhoud kunt u vaak besparen. Door een tijd een huishoudboekje bij te houden, ziet u hoeveel u per maand uitgeeft en waaraan. Zijn er uitgaven waar u ook zonder kunt? Om te bezuinigen kan het helpen (een deel van) de uitgaven contant te betalen. Het psychologische effect is dat u zich meer bewust van bent van uw bestedingen. Dat geeft een rem. Bepaal hoe groot uw maandelijkse budget mag zijn en ga daar niet overheen. Met dat bedrag moet u het doen.

Vast bedrag sparen
Als u bezuinigt, heeft u geld over om een financiële buffer aan te leggen. Open een spaarrekening waarop u maandelijks een vast bedrag stort. Dat de rente op die spaarrekening niet hoog is, is jammer, maar niet echt relevant. Het gaat erom dat u voldoende geld achter de hand heeft, niet dat uw spaargeld een enorm rendement maakt. Stem bovendien de spaarmethode af op uw spaardoelen. Als u voor langere tijd het geld kunt vastzetten, heeft u andere mogelijkheden dan wanneer u altijd over uw geld wilt kunnen beschikken. Wij adviseren u graag over de spaarmogelijkheden.