Drones zijn leuk. Maar verzeker ze goed

Drones zijn leuk. Maar verzeker ze goed

Een drone kan neerstorten met als risico dat mensen letsel oplopen of dat er schade ontstaat. Daarom zijn er regels voor het gebruik van drones.

U mag niet overal vliegen, namelijk niet:

– Binnen 3 kilometer van een vliegveld.
– Boven mensenmenigten.
– Boven bebouwing, spoorlijnen en autowegen, behalve in 30-kilometerzones binnen de bebouwde kom en bij wegen in 60-kilometergebieden buiten de bebouwde kom.

U moet uw drone in de gaten houden, dus:

– U mag niet met uw drone in het donker vliegen.
– U moet uw drone altijd in het zicht houden.
– Uw drone mag niet hoger vliegen dan 120 meter.
– Als er een ander luchtvaartuig nadert, heeft deze voorrang. Laat uw drone in dat geval direct landen.

Aansprakelijk voor schade
Dan de verzekeringen. Om te beginnen kan uw drone schade of letsel veroorzaken. Vaak is dat verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering, maar niet altijd. Check dat dus of vraag ons om advies voor een betere dekking. Verzekeren voor aansprakelijkheid is wel belangrijk, want uw drone is voorzien van een chip met uw gegevens. Zo is bij een ongeval altijd te achterhalen dat u de eigenaar bent.

Schade aan uw drone
Uiteraard kan uw drone zelf ook beschadigd raken. Voor die schade kan uw inboedelverzekering uitkomst bieden, maar kies dan wel voor een buiten-de-deurdekking. De meeste verzekeraars vergoeden schade alleen op voorwaarde dat de drone niet zwaarder is dan 20 of 25 kilo. Dat geldt zowel voor de aansprakelijkheidsverzekering als voor de inboedelverzekering. Het kan ook zijn dat een aparte droneverzekering gunstiger is. Wij zoeken dat graag voor u uit