Compensatieregeling zwangerschapsuitkering van kracht

Compensatieregeling zwangerschapsuitkering van kracht

Tot 7 mei 2005 was er de Wet arbeid en zorg (Wazo) die ervoor zorgde dat zwangere zelfstandige ondernemers konden rekenen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering van 16 weken. Maar deze regeling stopte en pas vanaf 4 juni 2008 werd het recht op een uitkering voor zwangeren hersteld, ditmaal via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ). Een groep vrouwen die in de tussenliggende jaren bevallen waren van een kind, vonden het onterecht dat zij nergens recht op hadden en spanden een rechtszaak aan. Met succes. Besloten werd om een compensatieregeling te treffen.

Aanvragen kan tot 30 september
Er zijn naar schatting 20.000 vrouwen die in de genoemde periode zijn bevallen en in het kalenderjaar van de bevalling werkten als zelfstandige, met of zonder personeel. Zij komen in aanmerking voor de compensatie. Dat geldt ook voor meewerkend echtgenoten/partners van een zelfstandige of medeaandeelhouder. Behoort u ook tot een van die groepen? Vraag dan vóór 30 september 2018 compensatie aan bij UWV. UWV keert het bedrag uit tussen 1 januari en 1 april 2019. U kunt dan nog op tijd deze inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins-)inkomsten en om bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag vast te stellen.

Minimumloon
Met de ZEZ krijgt u als zelfstandige een uitkering van ten minste 16 weken als u een kind krijgt. Maar de hoogte van deze uitkering is afhankelijk van uw inkomsten in het jaar voor het zwangerschapsverlof. En het bedrag is nooit hoger dan het wettelijk minimumloon. Verder is het urencriterium van belang. Alleen als u 1225 uur per jaar werkt, krijgt u de maximale uitkering. Bij minder gewerkte uren, is uw uitkering lager.

ZEZ-uitkering te laag?
Heeft u een kinderwens en vindt u de ZEZ-uitkering te laag? Bespreek dan met ons of u een buffer kunt aanleggen voor deze periode of misschien een zwangerschapsverlof kunt meeverzekeren op een arbeidsongeschiktheidsverzekering.