Bouwonderneming moet goed verzekerd zijn

Bouwonderneming moet goed verzekerd zijn

Uw bouwbedrijf moet voorbereid zijn op verschillende risico’s. Preventie is goed, maar verzekeren is zeker ook nodig. Aan welke verzekeringen moet u dan denken?

Construction All Risk
Een echte basisverzekering voor bouwondernemers is de Construction All Risk (CAR)-verzekering. Hiermee dekt u om te beginnen materiële schade af. Denk bijvoorbeeld aan verlies en vernietiging van het werk zelf en aan beschadiging of diefstal van bouwmaterialen. Niet alleen schade door externe oorzaken zoals brand, storm, vorst en vandalisme, zijn verzekerd maar ook door materiaal-, constructie- en ontwerpfouten. U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor hulpmateriaal en schade ontstaan tijdens het transport.

Aansprakelijkheid
Daarnaast kunt u met de CAR het risico van aansprakelijkheid verzekeren. Want u kunt met uw werkzaamheden onbedoeld schade veroorzaken aan derden. Denk dan ook aan de aansprakelijkheid voor schade aan bestaande gebouwen en eigendommen van de opdrachtgever. Of schade aan persoonlijke eigendommen van personen die op de bouwplaats werkzaam zijn. Deze risico´s zijn meestal niet met een reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te verzekeren.

Andere verzekeringen nodig?
Naast de CAR-verzekering zijn er andere verzekeringen die wenselijk of nodig zijn.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Van u als professional wordt verwacht dat u goed werk levert. Toch kunt u nalatigheden, vergissingen, onjuistheden en dergelijke niet    uitsluiten. Die kunnen leiden tot materiële of reputatieschade en juridische kosten.
Installatie- en montageverzekering.
Voor schade tijdens installatiewerk door een montagefout, diefstal, brand of vandalisme?
Rechtsbijstandverzekering.
Als er een geschil ontstaat tussen u en uw opdrachtgever, leverancier of werknemer, zijn juridische hulp en juridische kosten verzekerd.

Verzekeringen voor uw personeel.
Ongevallen.
De kans op een ongeval is in de bouw nu eenmaal groter. Sluit daarom een goede ongevallenverzekering af voor uw medewerkers.
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
Als uw medewerkers ziek worden en arbeidsongeschikt raken, ziet u uw kosten oplopen. Verzeker dit risico daarom goed.

Maatwerkpakket
Wij maken u graag wegwijs in de wirwar van verzekeringen voor bouwondernemers. Wat heeft u nodig, wat doen uw huidige polissen voor u, hoe combineert u slim en hoe bent u voordelig uit? Maak een afspraak met ons om een maatwerkpakket samen te stellen.