Bent u al arbo-proof?

Bent u al arbo-proof?

Omdat de arbeidsmarkt verandert en duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt, werd het nodig gevonden om de bestaande Arbowet aan te passen. De focus is meer komen te liggen op het voorkomen van gezondheidsklachten van werknemers. De rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker is versterkt. Zo moet de bedrijfsarts niet alleen bij het verzuim betrokken worden, maar ook bij het preventiebeleid. Hij moet verder elke werkplek kunnen bezoeken en heeft een spreekuur waar werknemers terecht kunnen, ook voordat ze ziek worden. En de bedrijfsarts moet goed kunnen samenwerken met de preventiemedewerker, de OR of PVT of belanghebbende werknemers. Ook moet u afspraken met de arbodienstverlener vastleggen in een basiscontract.

Preventiemedewerker
De preventiemedewerker heeft het recht om te overleggen met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. U zult goed moeten aangeven welke taken de preventiemedewerker vervult. De Ondernemingsraad (OR) is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker en krijgt instemmingsrecht op de aanstelling.

Check of u op orde bent
Of u voldoet aan de nieuwe wet, kunt u zelf controleren op het arboportaal van het ministerie van SZW met de zelfinspectie ‘Arbo op orde!’. U bekijkt dan met de ogen van een Inspecteur van SZW of u alle risico’s kent en of u de juiste maatregelen neemt om u aan de wet te houden. Er zijn onder meer vragen over de preventiemedewerker, de RI&E en het basiscontract dat u met de bedrijfsarts en arbodienstverlener afsluit. Andere handige tools van het ministerie zijn het Stappenplan Arbozorg om u te helpen de arbozorg goed uit te voeren, en de digitale toolkit met informatie over de wet en over middelen die u zelf in kunt zetten.

Doorlopende aandacht
De omstandigheden in uw bedrijf veranderen steeds, evenals arbo-wet- en regelgeving. Dat betekent dat u ook steeds alert moet zijn op de risico’s van verzuim en doorlopend aan arbokwesties aandacht moet geven. De verzekeringen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid moeten daarom regelmatig tegen het licht gehouden worden. Wij zijn u daar graag bij van dienst.