Bedrijf in beweging? Pas uw verzekeringen aan

Bedrijf in beweging? Pas uw verzekeringen aan

Bij bedrijfsveranderingen veranderen ook uw risico’s.  Er kunnen dan nieuwe verzekeringen nodig zijn of bestaande verzekeringen moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld als u nieuwe activiteiten ontplooit. Op uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is aangegeven voor welke bedrijfsactiviteiten de verzekering geldt. Dat wordt de verzekerde hoedanigheid genoemd. Uw nieuwe activiteiten kunnen buiten de dekking blijken te vallen. Schade door die werkzaamheden is dan niet verzekerd.

Preventie- en beveiligingsclausules
Veranderde bedrijfsactiviteiten kunnen u ook verplichten meer maatregelen te treffen op het gebied van preventie en beveiliging. Veel verzekeringen kennen daarvoor specifieke clausules. Een aantal verzekeringen en clausules zijn trouwens gekoppeld aan uw bedrijfspand. Als u vanwege de uitbreiding gaat verhuizen, moeten ze worden aangepast aan het nieuwe risicoadres.

Voorkom onderverzekering
Iets anders wat aandacht verdient, zijn de bedragen waarvoor u verzekerd bent.  Als uw bedrijf uitbreidt, kan het zijn dat die verzekerde bedragen te laag zijn. U bent dan onderverzekerd en krijgt bij schade onvoldoende uitgekeerd. Een deel van de kosten komt dan voor eigen rekening.

Verzekeringen voor uw medewerkers
Bedrijfsgroei gaat vaak gepaard met een groei van het personeelsbestand. Of misschien gaat u voor het eerst personeel aantrekken. Dan krijgt u met heel nieuwe risico’s te maken. Werknemersaansprakelijkheid, ongevallen, ziekteverzuim, langdurige arbeidsongeschiktheid en mogelijke conflicten. Voor die risico’s moeten goede verzekeringsoplossingen komen. Wilt u uw medewerkers een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden bieden? Dan gaan we graag met u in gesprek over pensioenregelingen, inkomensvoorzieningen en collectieve verzekeringen.

Verzekeringscheck
Wij gaan na of u na een reorganisatie of een verhuizing nog goed verzekerd bent en adviseren u over aanpassingen. Wacht er niet te lang mee maar maak direct een afspraak.