Asbestdaken verboden per 1 januari 2024

Asbestdaken verboden per 1 januari 2024

Asbest dat in daken zit, werd lange tijd niet als gevaarlijk beschouwd. De vezels zitten immers vast in het materiaal en kunnen niet in de buitenlucht komen en ingeademd worden. Maar nu die oude daken verweren, ligt dat anders. De asbestvezels kunnen nu toch vrijkomen en vormen zo een gezondheidsrisico.

Het dak moet eraf
Vanwege het toegenomen risico mogen er vanaf 1 januari 2024 in Nederland geen gebouwen meer zijn met dakbedekking in de vorm van asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen. Als het dak erg beschadigd is, kan de gemeente u zelfs dwingen het eerder te verwijderen. Het verbod geldt alleen voor asbestmateriaal dat in contact staat met de buitenlucht. Andere asbesthoudende materialen of producten van voor 1994, zoals cement, brandwerend materiaal en vloerzeil, hoeft u niet te verwijderen.

Aantrekkelijke subsidies
Heeft uw bedrijfspand nog een asbestdak? Bij brand of beschadiging kunnen er dan asbestdeeltjes in de omgeving komen. De kosten om dit op te ruimen, kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Ook kunt u aansprakelijk gesteld worden voor milieuschade. Draagt u die risico’s liever niet? Dan kunt u besluiten uw asbesthoudende dak nu al te verwijderen. Dat moet gedaan worden door een professioneel bedrijf. Als u die voor 31 december 2019 inschakelt, kunt u subsidie krijgen. En als u dan toch uw dak vernieuwt, is dat misschien een mooie gelegenheid om zonnepanelen te installeren. U kunt dan als ondernemer profiteren van belasting- en subsidieregelingen.

Asbestbeheersplan
Zit er ook op andere plekken in uw bedrijfspand nog asbest? Dan zou u over een asbestbeheersplan moeten beschikken. Daarin legt u vast waar de asbest zit en welke gebruiksbeperkende maatregelen u treft, bijvoorbeeld een verbod om in dat materiaal te boren. Laat ook uw medewerkers weten wat ze moeten doen als er asbest vrijkomt door brand of beschadiging. En u moet regelmatig checken of het asbestrisico veranderd is.

Verzekeringen en financieringen
Als er asbest in uw bedrijfspand zit, bespreek dan eens met ons hoe u het risico van brand en aansprakelijkheid het beste verzekert. Wilt u uw dak vernieuwen, compleet met zonnepanelen en heeft u daarvoor een financiering nodig? Ook dan adviseren wij u graag.