Arbeidsongeschiktheid verzekeren is maatwerk

Arbeidsongeschiktheid verzekeren is maatwerk

Om te bepalen hoe groot uw risico van inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid is, willen wij om te beginnen uw financiële situatie helder krijgen. Welke inkomsten haalt u nu uit uw bedrijf? Is dat het enige of het belangrijkste inkomen? Of heeft u een partner die voldoende verdient om het gezin draaiende te houden? Kunt u uw huidige uitgavenpatroon versoberen? Heeft u vermogen van waaruit u uw inkomen aan kunt vullen? Wilt u dat trouwens wel en hoe lang redt u het dan financieel? De hoogte van de uitkering en de wachttijd die u aanhoudt voor de uitkeringen van start gaan, hangen sterk af van uw financiële situatie.

Hoe groot is het risico?
Verder is uw beroep van belang. Doet u (zwaar) fysiek werk, waar een ziekte of een aandoening al snel betekent dat u thuis komt te zitten? Of kunt u vaak nog wel iets doorwerken, omdat u uw werktijd flexibel in kunt delen en u geen grote lichamelijke inspanningen hoeft te verrichten? Welke aandoeningen leiden ertoe dat u uw werk echt niet meer kunt uitoefenen? Uw werk bepaalt dus voor een belangrijk deel hoe groot de kans op arbeidsongeschiktheid is. Dat is van belang voor de premiebepaling. Ook kunt u bepaalde ziektes of aandoeningen uitsluiten op de dekking.

Uw persoonlijke wensen
Ten slotte zijn uw persoonlijke wensen voor ons van belang om een advies uit te kunnen brengen. Als u uw beroep niet uit kunt oefenen, bent u dan bereid om werk buiten uw vakgebied te accepteren? Dan kan daar in de voorwaarden rekening mee gehouden worden. Wilt u een uitkering tot uw pensionering of vertrouwt u erop dat u na verloop van tijd weer zelf uw geld verdient? U kunt daar de duur van de verzekering van af laten hangen.

Op maat verzekerd
De analyse van uw financiële en bedrijfsmatige situatie laat zien dat uw situatie uniek is. Wij zorgen ervoor dat uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgvuldig wordt afgestemd op uw behoeften en wensen.