Andere baan. Wat gebeurt er met uw pensioen?

Andere baan. Wat gebeurt er met uw pensioen?

Een baanwisseling kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Als u bij dezelfde werkgever blijft, zal er meestal geen probleem zijn. En als u bij een bedrijfstakpensioenfonds zat en in dezelfde sector blijft werken, is de kans groot dat uw nieuwe werkgever dezelfde pensioenregeling heeft. Uw pensioen loopt dan door bij dezelfde pensioenuitvoerder. Maar als u heel ergens anders een baan accepteert en bij een andere pensioenuitvoerder terecht komt, moet u goed opletten. U houdt recht op het pensioen dat u heeft opgebouwd, maar heeft dan wel verschillende mogelijkheden.

Pensioen meenemen
De eerste mogelijkheid is dat u uw pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Er is dan sprake van waardeoverdracht. Alle afspraken en opgebouwde bedragen staan dan bij één pensioenfonds. Dat is gemakkelijk en overzichtelijk. Maar waardeoverdracht is niet altijd mogelijk. Soms moet uw werkgever een bedrag bijbetalen aan de pensioenuitvoerder. Als dat meer is dan 15.000 euro en meer dan 10% van de overdrachtswaarde, dan is uw werkgever niet verplicht mee te werken aan een waardeoverdracht. Het fonds van de nieuwe werkgever zal bovendien het pensioen alleen overnemen als zowel uw eerdere als uw nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 100% hebben. Is waardeoverdracht wel mogelijk, dan is het nog de vraag of dat inderdaad gunstig is. Als uw nieuwe pensioenregeling slechter is of als de nieuwe pensioenuitvoerder er slechter voor staat dan de oude, heeft dat negatieve gevolgen voor uw pensioen.

Pensioen laten staan
 U kunt in plaats van waardeoverdracht ook besluiten om het geld in uw oude pensioenfonds te laten staan. Dit wordt wel een premievrij of slapend pensioen genoemd, want er wordt dan geen geld meer bijgestort. Als het opgebouwde pensioen lager is dan 474,11 euro bruto per jaar kan de pensioenuitvoerder weigeren uw pensioen nog verder te beheren, omdat de uitvoeringskosten relatief hoog zijn. De pensioenuitvoerder mag het pensioen dan afkopen. In dat geval krijgt u een bedrag ineens uitgekeerd en ontvangt u na pensionering geen uitkeringen. Helaas heeft u zelf geen zeggenschap over deze beslissing en kunt de afkoop niet weigeren. Wel wil de overheid de regeling veranderen. Vanaf 2020 mag de pensioenuitvoerder een klein pensioen overdragen aan de pensioenuitvoerder waar u op dat moment actief pensioen opbouwt.

Zelf pensioen verbeteren
Als u een nieuwe baan accepteert, ga dan na hoe de pensioenregeling eruitziet en wat u het beste met het opgebouwde pensioen kunt doen. Maar laat het daar niet bij. Kijk naar uw totale pensioen. Bouwt u voldoende op om straks dezelfde leefstijl te kunnen behouden? Twijfelt u of bent u niet tevreden? Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf uw pensioen te verbeteren. Wij vertellen u daar graag meer over en adviseren u over passende oplossingen.