Werkgeversaansprakelijkheid goed afdekken

Werkgeversaansprakelijkheid goed afdekken

Als werkgever kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die werknemers oplopen als zij voor hun werk onderweg zijn.
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt daarvoor geen dekking. Welke verzekeringsmogelijkheden heeft u wel?

Lees meer

Menselijk handelen vaak oorzaak bedrijfsbrand

Bij een bedrijfsbrand beperkt de schade zich niet tot materiële goederen. Vaak komt het bedrijf stil te liggen en 50% gaat uiteindelijk failliet. Brandpreventie is dus essentieel om de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen. Waar let u op als u brand wilt voorkomen?

Lees meer

Goed investeringsplan moet overtuigen

De interne richtlijnen die banken hanteren voor de toekenning van kredieten, zijn versoepeld. Dat is goed nieuws als u investeringsplannen heeft waarvoor financiering nodig is.
Maar hoe soepel ook, de geldverstrekkers willen wel een goed investeringsplan zien voor ze over de brug komen.

Lees meer