Menselijk handelen vaak oorzaak bedrijfsbrand

Menselijk handelen vaak oorzaak bedrijfsbrand

Bij een bedrijfsbrand beperkt de schade zich niet tot materiële goederen. Vaak komt het bedrijf stil te liggen en 50% gaat uiteindelijk failliet. Brandpreventie is dus essentieel om de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen. Waar let u op als u brand wilt voorkomen?

Lees meer

Goed investeringsplan moet overtuigen

De interne richtlijnen die banken hanteren voor de toekenning van kredieten, zijn versoepeld. Dat is goed nieuws als u investeringsplannen heeft waarvoor financiering nodig is.
Maar hoe soepel ook, de geldverstrekkers willen wel een goed investeringsplan zien voor ze over de brug komen.

Lees meer

Werkgeversaansprakelijkheid goed afdekken

Als werkgever kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die werknemers oplopen als zij voor hun werk onderweg zijn.
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt daarvoor geen dekking. Welke verzekeringsmogelijkheden heeft u wel?

Lees meer